Skolinformation

Priser

Skolelever per 60 min:
4 000 kr

Skolelever 120 min:
7 000 kr

Upp till 120 min vuxna och yrkesverksamma:
7 000 kr


RFSL Jämtland Härjedalen kommer gärna ut och håller informationspass om hbtqi och normer för skolklasser i alla länets kommuner.

Vi genomför även utbildning för skolpersonal. Alla våra utbildare är certifierade.

Våra informationer innehåller:

  • Kort om RFSL och RFSL Jämtland Härjedalen
  • Sexuella läggningar och sexuella identiteter & vad de innebär, hbtqi med utförlig genomgång vad allt betyder, kön, könsidentitet & könsuttryck
  • Heteronormen och dess konsekvenser
  • Hbtqi-historia

Våra skolinformationer riktar sig till förskoleklasser, låg- och mellanstadieskolor samt högstadieskolor och gymnasium i första hand. All information anpassas efter ålder och målgrupp.

Tidsåtgång: 60 min eller 120 min

Inlägget finns också på: English