Stolta föräldrar

VerksamhetRFSL

Nätverket

Även föräldrar kan ha en komma-ut process!

I vårt samhälle är heterosexualitet och en biologistisk uppfattning om kön norm.
I nätverket för Stolta Föräldrar riktar vi vår verksamhet till föräldrar, far- och morföräldrar eller andra vuxna närstående till unga hbtqi-personer för att utbyta erfarenheter och öka sina kunskaper om hbtqi.

Vi arbetar för att öka kunskap, förståelse och acceptans så att vi kan förändra och påverka negativa attityder och fördomar i vår närhet. Vi träffas för samtal där vi delar med oss av våra erfarenheter över till exempel en fika.

Ta kontakt med lillan.wessen@jh.rfsl.se om du har frågor om nätverket.