Föreläsning om hiv och könssjukdomar

Hälsa, sex och hivRFSLFoto: Henrik Hedman

Vi kan nu erbjuda en föreläsning om hiv och könssjukdomar helt kostnadsfritt.
Vi kommer till er och håller en interaktiv föreläsning för elever i årskurs 9 och uppåt där vi fokuserar på hiv, hur vi kan motverka stigmat men även hur vi skyddar oss. Vi pratar även allmänt om könssjukdomar, säkrare sex och sexuell hälsa.

Detta ger en möjlighet för er lärare att nyttja friutrymmet i läroplanen och öka kunskaperna om sexualitet, samtycke och hälsa. Det handlar om så mycket mer än endast sexuellt överförbara infektioner; att vara en schysst medborgare, veta hur individen och samhället påverkar varandra, att identifiera och motverka diskriminering och stigmatisering, att inta ett normkritiskt förhållningssätt, förstå andra människors situation och veta hur ens bemötande påverkar andra människor.
Studier har visat att undervisning kopplad till sexualitet, samtycke och relationer minskar sexuellt överförbara infektioner, sexuella övergrepp och homofobi. Dessutom bidrar utbildningen till att öka elevernas medvetenhet kring mänskliga rättigheter och ett mer kritiskt förhållningssätt(Skolverket, 2023).

För att genomföra föreläsningen behöver vi cirka 120 minuter för att bidra till skolans hälsofrämjande arbete. Utbildningen riktar sig till elever i årskurs 9 och uppåt. Vi kommer till er och håller en interaktiv föreläsning där eleverna själva deltar i både övningar och samtal som vi blandar med faktagenomgångar.

RFSL Jämtland Härjedalen driver ett projekt om hiv- och STI-prevention kallat Testpoint JH som finansieras av Folkhälsomyndigheten där vi erbjuder testning för hiv och syfilis samt arbetar för att motverka stigmat kring hiv på flera sätt. Det gör även att vi kan erbjuda gratis skolföreläsningar kring hiv och STI till elever vilket vi tror passar in mycket bra i er läroplan. Dels är den direkt kopplad till skolans övergripande värdegrunds- och kunskapsuppdrag och det går även i linje med skolverkets nya läroplan från hösten 2022, att stärka elevers hälsa och välbefinnande samt att kunna göra medvetna val med respekt för sig själv och andra.

Kontakta oss med förslag om vilka klasser, ämnen och tider som passar er så bokar vi in en föreläsning på er skola.

Hör av dig om du undrar något!

Kontakt

Nicole Stuffler, koordinator sexuell hälsa (Hon), RFSL Jämtland Härjedalen
063-700 74 02nicole.stuffler@jh.rfsl.se