Styrelse

Om ossRFSL

Styrelsen väljs vid RFSL Jämtland Härjedalens årsmöte som hålls en gång per år. Styrelsen har bland annat i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som årsmötet fastställer, att fastställa budget och söka samarbeten med andra aktörer.

Styrelsen sammanträder en gång i månaden för diskussion och beslut i övergripande frågor. Våra sammanträden är öppna och du får gärna delta!

Dagordning och protokoll för våra sammanträden finns på vår dokumentsida.

Inlägget finns också på: English

Styrelse 2023