Newcomers Jämtland Härjedalen

Ny i SverigeRFSL

Newcomers är en social plattform och ett nätverk för hbtqi-flyktingar och hbtqi-migranter inom RFSL Jämtland Härjedalen som träffas regelbundet och hittar på aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål.

Du som deltar kan vara asylsökande, leva papperslöst, ha fått uppehållstillstånd, flyttat hit genom anknytning, för att jobba, plugga eller av andra orsaker och vill finna ett sammanhang tillsammans med andra hbtqi-migranter.

Du kommer att få möjligheten att träffa och lära känna andra hbtqi-personer och Jämtland Härjedalens hbtqi-community, träna på svenska och kunna få stöd och råd.

Om du har frågor om Newcomers sociala plattform och nätverk kan du skicka e-post till newcomers@jh.rfsl.se.

För asylrättsliga frågor hänvisar vi till vår asyljurist. Läs mer på RFSLs hemsida.

Välkommen!

Inlägget finns också på: English