Kontakt

RFSL

RFSL Jämtland Härjedalens styrelse drivs ideellt av engagerade medlemmar. Vi besvarar era frågor så fort vi har möjlighet.

E-post: jh@rfsl.se

Facebook: RFSL Jämtland Härjedalen

Instagram: @rfsljh

Styrelsen: Enskilda ledamöter i styrelsen

Valberedningen: Enskilda valberedare i valberedningen

Besöksadress: Vår lokal är ofta obemannad. Kontakta oss före ditt besök.
Thoméegränd 4
831 33 Östersund

Postadress:
RFSL Jämtland Härjedalen
Bodingvägen 18
862 32 Kvissleby

PlusGironummer:
477 30 09-8

Swish-nummer:
123 43 43 471

Inlägget finns också på: English