Kompetensutbildning för yrkesverksamma

UtbildningRFSL

RFSL Jämtland Härjedalen kommer gärna ut och håller informationspass om hbtqi och normer för arbetsplatser och organisationer i alla länets kommuner.

Detta ingår i en föreläsning

Om RFSL, normer och normkritik, hbtqi-begrepp, sexuella läggningar och sexualitet, trans och kön, hbtqi-historia, tid för frågor och diskussioner.

Relevant fysisk informationsmaterial som ges till arbetsplatsen och deltagarna. Materialet består av bland annat folders, flyers och visitkort till relevanta aktörer, föreningar och organisationer som erbjuder hjälp, stöd och mera information i ämnen som är relevanta eller togs upp under föreläsningen.

Relevant digitalt informationsmaterial i form av affischer eller information som kan delas ut eller hängas upp i lokalerna. Materialet delas digitalt med arbetsplatsen och kan skrivas ut efter behov. Formatet för materialet kan vara A5, A4 eller A3 så det är kompatibelt med alla skrivare.

Arbetsplatsen har möjlighet att innan föreläsningen beställa material från vår pride-shop som bland annat nyckelband, pins och flaggor – se vilket utbud vi rekommenderar här. Material som arbetsplatsen beställer av oss tar vi med när vi kommer på föreläsningen.

Upplägg för föreläsningen

Föreläsningen börjar med en kort introduktionsrunda där utbildarna kommer berätta vilka de är och vad de ska göra under föreläsningen. Under föreläsningens gång kommer utbildaren att använda whiteboard och i vissa fall även PowerPoint.

Frågor kan ställas genom handuppräckning under föreläsningen men det kommer även att finnas en avsatt tid på slutet för frågor eller diskussioner. Under föreläsningen kommer vi ta paus och även ha övningar med rörelse.

Praktisk info angående och inför föreläsning

För att genomföra en föreläsningen behöver vi tillgång till en sal eller ett rum med en whiteboard och om möjligt gärna även en projektor.

Deltagarna får gärna skriva frågor till oss innan föreläsningen, men det är inget krav. Vi rekommenderar att de får skriva och lämna in frågorna anonymt. Frågorna kan skickas till oss senast dagen innan vi ska komma på föreläsningen, så att vi kan läsa igenom och ge svar på dem under föreläsningen.

Störningar under föreläsningen

RFSL har nolltolerans mot kränkningar, hat och hot även under föreläsningen. Om utbildaren anser en situation inte är hållbar eller om denne bemöts av grova kränkningar, hat eller hot har den rätt att avbryta skolinformationen omedelbart mot full betalning.

Vid situationer av hot och hat i samband med föreläsningen på arbetsplatsen kommer RFSL i samarbete med arbetsplatsen dokumentera och skriva kränkningsanmälningar/tillbud/polisanmälningar, etc.

Pris

Grupp:
7 000 kr

120 minuters interaktiv föreläsning.

Vid bokning av flera grupper tillämpas mängdrabatt.

Varför kostar det pengar?

Alla intäkter går direkt till RFSL Jämtland Härjedalen och gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet, som bland annat att kunna hålla skolinformation i Jämtland Härjedalen.

Beställningen av regnbågsproduktera faktureras till samma adress som fakturan för föreläsningen.