Mpox

Hälsa, sex och hivRFSL

Ett 20-tal nya fall av MPOX i Sverige har rapporterats sedan april 2024 främst i regionerna Stockholm, Skåne och Göteborg (juni 2024).

Samtliga har överförts inom Sverige via sexuell kontakt. Vaccin ger gott skydd, de flesta nya fall är ovaccinerade, och de få vaccinerade som har smittats fick lindrigare symtom. Det är framförallt MSM (män som har sex med män) som berörs.

Pridemonth är här och det innebär för många startskottet på sommarsemester och resande till olika pridefiranden. Därmed finns möjligheten att spridningen av mpox når Jämtland Härjedalen eller dig som reser.

Vad kan du göra?

Gå igenom dina strategier för säkrare sex med nya sexuella kontakter.

Var uppmärksam på symtom.

Har du symtom, undvik sexuellt umgänge och kontakta sjukvården för bedömning (i Jämtland tipsar vi om ungdomsmottagningen för alla under 23 år och hud och STI-mottagningen för samtliga).

Vaccinera dig.

Är du intresserad av vaccin? I Jämtland Härjedalen erbjuds alla MSM med olika sexpartners vaccination mot mpox via Infektionsmottagningen, Östersund.

Vad är symtomen?

Symtom att ha koll på är hudutslag med blåsor och sår på könsorganen, analt, i ansiktet och runt munnen eller andra delar av kroppen. Andra vanliga symtom är feber, huvud- och muskelvärk samt svullna lymfkörtlar.

Tiden det tar från att viruset kommer in i kroppen tills du upplever symtom är vanligtvis 6-13 dagar, men kan variera mellan 5 och 21 dagar (Läs mer hos RFSL).

Läs mer om det pågående utbrottet på Folkhälsomyndigheten.