Vi skapar mötesplatser för unga hbtqi-personer på landsbygden

RFSL

Under ett år från och med i höst kommer RFSL Jämtland Härjedalen att skapa mötesplatser runt om i Jämtland och Härjedalen för unga hbtqi-personer. Det är en del av en större satsning för ungdomar på landsbygden.

– Det känns jätteroligt att vi får möjlighet att skapa trygga och inkluderande rum för hbtqi-ungdomar på landsbygden i regionen, säger William Stenvall Zetterström.

Genom ett projekt med bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska RFSL Jämtland Härjedalen skapa mötesplatser på mindre orter i alla kommuner i Jämtland och Härjedalen. Målgruppen är unga hbtqi-personer på landsbygden som i dag helt saknar mötesplatser.

RFSL Jämtland Härjedalen erbjuder idag bara mötesplatser i Östersund och är den enda organisationen som aktivt arbetar för hbtqi-personer i länet.

– Det känns jätteroligt att vi får möjlighet att skapa trygga och inkluderande rum för hbtqi-ungdomar på landsbygden i regionen, säger William Stenvall Zetterström.

– Det finns många ungdomar ute på landsbygden som mår dåligt och behöver trygga och inkluderande rum för att stärka sin identitet. Det kan handla om att man behöver åka 30 mil till Östersund för att komma på en hbtqi-aktivitet. Vi behöver aktivt jobba för att skapa mötesplatser på landsbygden och det här projektet är en del av det, säger William Stenvall Zetterström sekreterare i RFSL Jämtland Härjedalen.

Det viktiga är att kunna erbjuda mötesplatser till hbtqi-ungdomar efter projektets slut.

– Vi måste gemensamt med kommunerna hitta långsiktiga lösningar för det här är ett behov som inte slutar med projektet, säger William Stenvall Zetterström.