Årsmöte RFSL Jämtland Härjedalen 2024

RFSL

Varmt välkommen till RFSL Jämtland Härjedalens årsmöte 2024. I samband med årsmöte bjuder vi in er medlemmar för att spela bowling och käka mat tillsammans med oss.

Lördag 24 februari
11:20-17.00

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det är ni som medlemmar som bestämmer vad vi ska göra.

Vi håller årsmötet i hos Tiki på Tjalmargatan 1 i Östersund (obs! Ny lokal). Vi bjuder på käk!

Dagens tider (med reservation för ändringar):

11:20
Vi ses för en timmes kostnadsfri bowling på Tiki (Tjalmargatan 1, Östersund) tillsammans. Om du inte vill bowla får du gärna komma och umgås ändå.

13:00 
Innan årsmötet drar igång käkar vi smörgåstårta tillsammans och laddar upp inför mötet Tiki (Tjalmargatan 1, Östersund).

14:00
Årsmötet drar officiellt igång Tiki (Tjalmargatan 1, Östersund).

Anmäl dig till årsmötet genom att mejla jh@rfsl.se

 

Motioner och nomineringar
Har du något du tycker att vi ska jobba extra med eller förändra under det kommande året? Skriv en motion! Behöver du hjälp att formulera dig hör av dig. Skicka motionen till jh@rfsl.se, motionsstopp är 27 januari.

Att engagera sig i styrelsen är något som är kul och givande. Varje år behöver vi nya styrelseledamöter! Är du intresserad att sitta i styrelsen? Hör av dig till valberedning@jh.rfsl.se, nomineringsstopp är 4 februari. Det går öven att nominera under årsmötet.

Tillgänglighet
Tillgång till hiss finns vid entrén. Vår möteslokal ligger in till höger på entréplan. Ring oss på 063-700 74 01 om du har frågor eller behöver hjälp.

Det finns tyvärr ingen tillgång till hörslinga.

Kan du inte närvara på grund av otillgängliga lokaler eller svårigheter att ta dig dit fysiskt är du välkommen att deltaga digitalt.

Dagordning för årsmötet

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 • Val av årsmötespresidium:
  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
 • Val av protokolljusterare
 • Val av rösträknare
 • Fastställande av dagordningen
 • Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av budget
 • Antagande av valberedningens arbetsordning
 • Motioner
 • Val av styrelse:
  • Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
  • Ordförande
  • Kassör
  • Övriga ordinarie ledamöter
  • Ersättare
 • Val av kongressombud
 • Val av valberedning
 • Val av revisorer
 • Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 • Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 • Mötets avslutande.

Årsmötetshandlingar:
Handlingarna hittar du på jh.rfsl.se/dokument senast 10 februari.

Frågor?
Har du frågor kopplat till årsmötet så tveka inte att höra av dig. Mejla jh@rfsl.se eller ring 063-700 74 01.